Omroeper

 

Frans van den Bos

Als stadsomroeper van Harderwijk ben ik begonnen in 2010 en officieel beëdigd door de toenmalige burgemeester de heer J. Berends. Stadsomroeper ben ik geworden doordat er na herhaalde malen adverteren, en proberen er naar mij gewezen werd. Ik heb het geprobeerd en u kunt zien en horen hoe het mij is vergaan sinds die ene dag in 2009 toen mijn pak, de bel en mijn eerste roep een feit waren. Nu zijn we 7 jaar verder, en een nieuw bewind is er in Harderwijk gekomen, onder de bezielende leiding van de nieuwe burgemeester H.J. van Schaik. Deze nieuwe man heeft nieuwe ideeën en laat meer aan de bevolking over. Zijn motto is, de gemeente faciliteert, en de burger organiseert. Wat dat met de stadsomroeper zoals het was gebeurt laat zich raden, hij kreeg na 7 jaar zijn best te hebben gedaan een schop onder zijn kont, u kunt gaan, weliswaar met een eervolle vermelding . Vandaar de verandering van stadsomroeper van Harderwijk naar omroeper Frans. Mijn site draait nog even, en tot die tijd heb ik wat foto's op deze site gezet om te laten zien waar ik voor de gemeente Harderwijk ben geweest, en waar ik de Gemeente Harderwijk onder de aandacht heb gebracht. Ik dank alle volgers vrienden en bekenden die mij al de jaren hebben gesteund.

Het logo van de Stichting Harderwijk Hanzestad

van dit logo is een zilveren speld gemaakt die jaarlijks is uitgerijkt.

Er zijn een paar mensen die een zilveren speld van de Harderwijker Hanze hebben gekregen voor hun inzet om de Hanze in Harderwijk te krijgen, te maken en te houden. Slechts 3 maal is hij uitgereikt, een aan de toenmalige burgemeester John Berends, Een aan de voorzitter van de Ondernemersvereniging Johan van der Sluis, en een aan de Stadsomroeper Frans van den Bos. Een geweldige eer om zo'n speld te krijgen en daardoor in een illuster gezelschap te mogen zijn. Ik draag de speld als ik als roeper onderweg ben op een feest in een Hanzestad met heel veel trots.

Mocht u om welke reden ook behoefte hebben om contact met mij te hebben vil dan het formulier hiernaast in, ik zal proberen het zo snel als mogelijk te beantwoorden. Als ik op vakantie ben kan het wat langer duren maar binnen een week moet het lukken.